Kirurgji Të Përgjithshme

Arnavutça içerik

Doktorë

Asc. Prof. Dr. Uğur Gözalan

Kirurg I Përgjithshëm

Dr. Sci. Agim Sharku

Spec. I Kardiologjisë