Anestezi dhe Reanimacion

Arnavutça İçerik

Doktorë

Dr. Rexhep Gjyliqi

Anesteziolog

Dr. Mentor Alimusaj

Anesteziolog

Dr. Damir Haxhitasimi

Anesteziolog