Mirësevini / Welcome / Hoşgeldiniz

Na Telefononi
038 500 601

7-24 Në Shërbimin Tuaj

Dërgoni Një Email
info@milleniumhospitals.com

Rreth Nesh

 

MISONI YNË
Vendosja e diagnozës dhe e trajtimit me cilësi të lartë, duke mbrojtur shëndetin e popullsisë dhe ndjekjen e zhvillimeve shkencore dhe teknologjike , me kuadër  të  kualifikuar, në përputhje me parimet etike.Të ofrojmë mbështetjen e nevojshme për edukim dhe hulumtime në baze të standardeve universale.

VIZIONI YNË
Të jemi lider i sektorit shëndetësor i njohur dhe i preferuar në nivel ndërkombëtar, i fokusuar në etikën e punës, duke ndjekur kërkesat e pacientit dhe punonjësit, me një udhëhëqesi shembull,  me njohuri shkencore dhe teknologjike të përparuara.

POLITIKA E CILËSISË
Themeluar në bazë të standardeve  vendore dhe ndërkombëtare me përkrahje menaxheriale në këtë drejtim ,për të ofruar shërbime me cilësi të lartë që mbeshtetet përmes edukimit dhe trajnimit të vazhdueshëm në qendër me kërkesat e pacientit .

POLITIKA E SHËNDETI DHE SIGURIA E PUNËTORËVE
Kontrollimi periodik i rrëziqeve për veprimtarinë e punëtoreve
Mbështetja e sigurise dhe e shëndetit në kulturën organizative
Zhvillimi dhe zbatimi i sistemit të menaxhimit i cili do të zvogëlon  dhe menaxhon rrëziqet të cilat mund të ndodhin në vendin e punës
Të bëhen trajnimet dhe informimet e nevojshme në mënyre që të gjithë punonjësit të punojnë në mënyrë të sigurt dhe adekuate
Të ndërrmeren masat e duhura për të zvogëluar ose eliminuar aksidentet dhe lëndimet në vendin e punës
Të sigurohet një ambient i sigurt dhe i shëndetshëm për punëtorët ,praktikantat,shoqëruesit e pacientave dhe vizitorët
Përmbushja e detyrimeve për një ambient të sigurt dhe të shëndetshëm për punëtorët në bazë të ligjeve  vendore dhe standardeve ndërkombetare.

POLITIKA E AMBIENTIT
Mbrojtja e ambientit dhe kursimi i energjisë
Edukimi dhe vetëdijësimi i  punëtoreve për mbrojtje të ambientit
Zvogëlimi  i sasisë  së mbeturinave, hudhja në vendet adekuate, zvogëlimi në minimum i dëmtimeve të natyrës
Dorzimi i të gjitha mbeturinave tek firmat përgjegjëse
Kryerja e obligimeve për mbrojtje të ambientit duke iu përmbajtur ligjeve dhe standardeve

icon

7-24 Në Shërbimin Tuaj

icon

Staf i Gatshëm Në Çdo Kohë

icon

Regjistrim Online

icon

Ndihma Emergjente